WINKEL - Afgelopen dinsdag 28 april hebben Frank Nannings, directeur van USP Vastgoed, en Theo Groot, wethouder van gemeente Hollands Kroon, de contracten getekend voor de komst van een woningbouwplan aan de Bosstraat in Winkel. Begin februari van dit jaar werd bekend gemaakt dat USP Vastgoed de openbare inschrijving heeft gewonnen voor een woningbouwplan op de plek van voormalige basisschool De Zwerm. Hier worden straks twaalf 2-onder-1 kapwoningen en acht vrijstaande woningen gerealiseerd. De gemeente Hollands Kroon verkoopt deze circa 9.000 m2 grond aan USP en verleent medewerking aan dit plan. Door de ondertekening van de contracten is een nieuwe mijlpaal bereikt en kan doorgepakt worden met het winnende plan.

Aangepast tekenmoment

Het is gebruikelijk om bij het ondertekenen van de contracten bij elkaar te komen en dit met een handdruk en foto te vereeuwigen. Vanwege de Coronacrisis is besloten om dat in dit geval niet te doen. In een tijd waarin Hollands Kroon alles wat digitaal kan ook digitaal doet, is gekeken of dit ook met dit officiële moment kon. Zowel de directeur van USP Vastgoed, Frank Nannings, als wethouder Theo Groot hebben de contracten vanaf hun eigen werkplek getekend. Het startsein voor dit nieuwe woningbouwplan is daarmee gegeven.

Invulling plan
De voorkant van de nieuwe woningen kijken straks uit op de Bosstraat, net als in het huidige straatbeeld. Daarmee sluit het plan aan op de omgeving. Ruimtelijk zal het er daardoor als één straat uitzien. Zo komt er een ruim opgezette en groene wijk met een open karakter. USP Vastgoed houdt rekening met de al aanwezig bomen en planten. Er komt ook een groene buffer aan de zuidwestzijde van het plan in combinatie met de daar aanwezige sloot. Wethouder Theo Groot is trots: “Goed dat we weer een stap hebben kunnen zetten met dit mooie plan. Een plan dat ook bij de omwonenden als beste uit de bus kwam en dat is natuurlijk heel fijn. De woningmarkt in Hollands Kroon staat nog steeds onder druk, dus ik ben blij dat we snel verder kunnen”.

Spreeuwenhof
Ontwikkelaar USP Vastgoed is al voortvarend van start gegaan. Ze hebben de omwonenden direct meegenomen in de plannen en hebben een prijsvraag uitgeschreven voor een projectnaam. Hieruit is de naam ‘Spreeuwenhof’ gekomen. Onder deze naam zal het bouwplan de komende tijd bekend zijn. Zo komt er binnenkort ook een eigen website voor dit woningbouwplan, waarop steeds de voortgang en het meest actuele nieuws gedeeld wordt. De bestemmingsplanprocedure is momenteel in voorbereiding. Na de bestemminsplanwijziging wordt de grond overgedragen en dan duurt het nog circa twee jaar voordat het woningbouwplan gereed is.