HOLLANDS KROON - Nadat eind april de contracten voor het woningbouwplan aan de Bosstraat in Winkel al werden ondertekend door wethouder Theo Groot, volgde afgelopen donderdag 14 mei de ondertekening van een andere woningbouwlocatie. Dit keer ging het om de locatie van het voormalig gemeentehuis van Wieringen aan de Elft in Hippolytushoef. Aannemingsbedrijf Dozy Ontwikkeling B.V. won hier oktober vorig jaar de openbare inschrijving en dit is 14 mei officieel vastgelegd door Gerrit Seegers, directeur van Dozy, en Theo Groot, wethouder van gemeente Hollands Kroon. Er worden straks 16 levensloopbestendige woningen en een 3-kapper langs de Elft gerealiseerd. Met de ondertekening van de contracten is weer een volgende stap gezet in de realisatie van dit woningbouwplan in Hippolytushoef.


Aangepast tekenmoment
In deze Coronatijd heeft het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon vooralsnog het standpunt dat alles wat vanuit huis kan ook vanuit huis gebeurt. Ook de ondertekening van deze contracten vallen hieronder. Normaal gesproken is dit een feestelijk moment waarbij de hand geschud wordt en een glaasje champagne wordt gedronken, maar dat werd nu anders georganiseerd. Zowel de directeur van Dozy, Gerrit Seegers, als wethouder Theo Groot hebben de contracten vanaf hun eigen werkplek getekend. De gemeente Hollands Kroon verkoopt de grond aan Dozy en verleent medewerking aan dit plan. Met de ondertekening van de overeenkomsten wordt de samenwerking verder vastgelegd en kan het plan straks gerealiseerd worden.


Invulling plan
Langs de Elft wordt straks een drie-onder-één-kapwoningen gerealiseerd, uitgevoerd als villatype. Aan de zijkant en achterkant van deze 3-kapper komen parkeerplaatsen. Haaks op de Elft en achter de 3-kapper komen ook nog 16 levensloopbestendige woningen. Deze woningen krijgen allemaal een eigen achtertuin. Er komt een gezamenlijk ‘laanplantsoentje’ aan de voorkant, dat niet toegankelijk is voor auto’s. Hierdoor ontstaat een rustig woonklimaat waar mensen elkaar aan de voorzijde van de woningen kunnen ontmoeten en privacy aan de achterzijde hebben. Wethouder Theo Groot is blij dat er opnieuw een woningbouwplan op gemeentegrond kan worden gerealiseerd: “De laatste jaren staat de woningmarkt ook in Hollands Kroon onder druk, waardoor wij graag meewerken aan woningbouwplannen. Dit is niet overal mogelijk en dan is het mooi dat we in korte tijd ook eigen grond aan kunnen bieden voor de ontwikkeling van woningen. Daarnaast ben ik blij dat Dozy heeft gekozen voor levensloopbestendige woningen, die met het oog op de toekomst hard nodig zijn”.


Prijsvraag straatnaam
Ontwikkelaar Dozy is momenteel voortvarend aan de slag. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd om de woningen te kunnen bouwen en de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Daarnaast heeft het aannemingsbedrijf de buurt geïnformeerd met een nieuwsbrief en binnenkort volgt een tweede nieuwsbrief. Binnenkort komt Dozy ook met een eigen website voor dit project. Hier wordt dan meer bekend gemaakt over de prijsvraag die uitgeschreven wordt. Er wordt namelijk een nieuwe straat gerealiseerd en deze heeft nog geen naam. Dozy wil de inwoners van Hollands Kroon betrekken bij het bedenken van de straatnaam en schrijft binnenkort een prijsvraag uit. Nadat het bestemmingsplan is gewijzigd duurt het nog maximaal twee jaar voordat het woningbouwplan gereed is.