GEMEENTE HOLLANDS KROON - Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om de Elft 53 aan te wijzen als bouwlocatie voor de nieuwe brede school in Hippolytushoef. 

Dit is de huidige locatie van OBS De Kei. In het gebouw komt ook een gymzaal.

De brede school is een samenvoeging van alle huidige scholen in Hippolytushoef. Het gaat om OBS De Kei en de RK Heilige Henricus.Uitgangspunt voor de bouw van de nieuwe school is dat de gevel aan de voorkant van het huidige gebouw behouden blijft. Hiermee blijft het beeldbepalende karakter van de gevel behouden voor het dorp.