HOLLANDS KROON - Het college heeft besloten het integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het plan geeft inzicht in hoe het beheer en onderhoud van riolering, infrastructuur, bruggen, gebouwen en openbaar groen in Hollands Kroon wordt uitgevoerd.

Zo wordt er beschreven wat de gemeente in beheer heeft en wat de kwaliteit daarvan is, wanneer er onderhoud moet worden uitgevoerd en wat het beschikbare budget daarvoor is.

Doel

Het plan geeft voor de komende vier jaar op hoofdlijnen aan hoe, waar en wanneer het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd. Ook biedt het de gemeenteraad kaders om keuzes te maken voor welk beheer en onderhoud zij budget beschikbaar stellen.

Behandeling gemeenteraad

Naar verwachting vergadert de gemeenteraad op 19 december over het plan. De stukken kunt u twee weken voorafgaand aan de vergadering inzien in de vergaderkalender.