ANNA PAULOWNA - Het college heeft ingestemd met het ontwerp uitwerkingsplan voor de volgende fase van woonwijk Elshof-Zuid in Anna Paulowna. In deze tweede fase wordt de bouw van maximaal 72 woningen mogelijk gemaakt. Het totaal aantal woningen wat in Elshof-Zuid gebouwd kan worden loopt hiermee op naar 170.

Elshof-Zuid
Elshof-Zuid is een gebied, ten westen van de kern Anna Paulowna, waar woningbouw is voorzien. Op 5 maart 2013 is hiervoor het bestemmingsplan Elshof-Zuid door de gemeenteraad vastgesteld. Met dit bestemmingsplan heeft een groot deel van de gronden een uit te werken woonbestemming gekregen. Dit geldt ook voor de locatie Elshof-Zuid fase twee. Dit betekent dat, voordat vergunning voor het bouwen kan worden verleend, eerst een uitwerkingsplan door het college moet worden vastgesteld.

Vervolg
Het ontwerpuitwerkingsplan ligt 6 weken ter inzage. Binnen deze periode bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De zienswijzen worden door het college betrokken bij het definitieve besluit om het uitwerkingsplan al dan niet vast te stellen.