HOLLANDS KROON - Het college van Hollands Kroon blijft tot de verkiezingen bestaan uit burgemeester Nawijn en de wethouders Mary van Gent en Theo Groot.

Dat heeft de coalitie van Senioren Hollands Kroon, LADA, VVD en CDA besloten.

Groot deel coalitieprogramma uitgevoerd

Omdat een groot deel van het coalitieakkoord al is uitgevoerd is het mogelijk om de resterende periode tot aan de verkiezingen met twee wethouders af te maken. Met de verkiezingen in het vooruitzicht staan er nog enkele onderwerpen op de agenda van de komende maanden. Nieuwe dossiers wachten voor een nieuwe gemeenteraad in 2018. Het toevoegen van een nieuwe wethouder aan het college levert door installatie (op zijn vroegst op 30 november door de raad) en inwerkperiode weinig winst op. Om deze redenen heeft de coalitie er vertrouwen in dat het college met twee wethouders de laatste periode tot aan de verkiezingen goed gaan invullen.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilles zijn als volgt herverdeeld: Wethouder Theo Groot heeft de portefeuille van Theo Meskers overgenomen, aangevuld met monumenten. Wethouder Mary van Gent heeft de portefeuille van Frits Westerkamp overgenomen, aangevuld met Match 2020 en Tech@Connect.