DEN OEVER - De bouw van het nieuwe dok van dokbedrijf Luyt BV in Den Oever gaat in januari 2018 van start. Om de verplaatsing mogelijk te maken is een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan ter inzage gelegd door het college.

Waddenpoort Den Oever

De haven heeft een belangrijke functie in het dorp. Het zorgt voor werkgelegenheid en houdt het dorp leefbaar. Daarom is de afgelopen jaren vanuit het programma Waddenpoort ingezet op een ondersteunen van de visserij en de bedrijven op en rond de haven. De verplaatsing en realisatie van het nieuwe scheepsdok is hier ook een belangrijke schakel in. Het komt namelijk de bedrijvigheid in de haven ten goede. Aan dit belang heeft Luyt haar volledige medewerking verleent.

Het nieuwe dok in de Vissershaven

Het nieuwe dok wordt geplaatst in de Vissershaven aan de kant van het havenkantoor. Op deze plek kan het haventerrein afsluitbaar gemaakt worden en is daarmee dus geschikt als werkterrein voor het bedrijf. De plek waar het dok voorheen lag in de Vissershaven wordt vrijgemaakt voor het afmeren van de historische schepen. In combinatie met het peilschaalhuisje aan de dijk, zorgt dit ervoor dat de band tussen het dorp en het toerisme wordt versterkt.

De onderhoudswerkzaamheden vinden nu nog plaats met behulp van de oude schepenlift. Deze ligt sinds het begin van dit jaar, na de bodemsanering van de Vissershaven, in de Noorderhaven en gaat weg als het nieuwe dok klaar is.