WIERINGERWERF - Na een lange periode van plannen maken, vergunningen regelen en ontwerpen, wordt er gestart met de voorbereidingen van de nieuwbouw van de sportaccommodaties van Campus de Terp in Wieringerwerf. Maandag 31 oktober werd er een begin gemaakt met het kappen van de bomen, zodat daarna het bouwrijp maken van het gebied kan beginnen. De gekapte bomen worden gebruikt voor de herinrichting van het gebied.


Deze voorbereidingen zijn nodig om de eerste paal te kunnen slaan

Hier kijken de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW), de scholen en de gemeente ongelooflijk naar uit. Wij verwachten dat de eerste paal aan het einde van dit jaar de grond in gaat. De SSWW heeft samen met het voortgezet- en basisonderwijs en de gemeente een prachtig ontwerp laten maken. Wij zijn ontzettend trots op het werk van de SSWW en het onderwijs en de plannen die klaarliggen om gerealiseerd te worden. Meer informatie kunt u vinden op campusdeterp.nl.

Hier vindt u een indruk van de toekomstige inrichting van het gebied.