'T VELD - De eerste fase voor woningbouw in ’t Veld Noord is voorlopig gegund aan Bot Bouw uit Heerhugowaard. de eerste fase van de woningbouw ingetekend in plattegrond 't Veld Noord Op 23 februari 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingplan ’t Veld Noord gewijzigd vastgesteld. Daardoor staan alle seinen op groen om de woningbouw in ’t Veld Noord ook daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor hebben we via een tenderprocedure gezocht naar een marktpartij die de plannen voor woningbouw kan realiseren. De tenderprocedure, ook wel aanbesteding genoemd, is op 8 maart gestart en halverwege juli is de opdracht voorlopig gegund aan Bot Bouw uit Heerhugowaard.

Selecteren marktpartij
Via de tenderprocedure zijn er eisen en wensen aan de ontwikkeling gesteld. Aan de hand hiervan hebben twaalf partijen zich ingeschreven waar na loting, vijf partijen een aanbieding mochten doen. Uiteindelijk hebben drie partijen daadwerkelijk een schetsontwerp en invulling aan de eisen en wensen ingeleverd. Bot Bouw heeft de beste prijs-kwaliteit verhouding geleverd. Als er geen partijen bezwaar maken tegen de voorlopige gunning, wordt de opdracht op 7 augustus definitief gegund. Met de definitieve gunning kan er na de zomer duidelijkheid zijn over het moment van starten van de verkoop en bouw van de woningen.

Hard gewerkt voor resultaat
Wethouder Theo Groot: “Het is geweldig nieuws voor Hollands Kroon en in het bijzonder voor ‘t Veld. Samen met dorpsvereniging ’t Veld hebben we hard gewerkt voor dit resultaat. Binnen drie jaar zijn er zestig woningen gerealiseerd.”