WIERINGEN - De herfst is in aantocht en dat betekent ook vallende bladeren. Wij gaan de komende maanden daarom weer aan de slag om overlast te voorkomen.

Vegen en reinigen
De goten worden geveegd en de kolken (putten) gereinigd zodat het regenwater vanaf de weg goed kan worden afgevoerd via het riool. Op locaties met veel bomen wordt er extra geveegd zodat we voldoen aan het beoogde kwaliteitsniveau. Ziet u een goot die vol zit met blad of ziet u een verstopte kolk, meldt dit dan via de Fixi-app.

Bladkorven
Bewoners die zelf bladeren in hun straat of plantsoen opruimen kunnen het bladafval kwijt in speciale bladkorven. Deze worden door de gemeente geplaatst en geleegd.