HOLLANDS KROON - Tussen 28 februari en 1 maart ontvangt u van ons de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-beschikking.

Op het biljet staat aangegeven voor welke belastingen u wordt aangeslagen en de vastgestelde WOZ-waarde(n) van uw object(en) voor 2018.

Aanslagen digitaal verstuurd via Mijn Overheid

Ook dit jaar versturen wij de aanslagen digitaal via de berichtenbox van Mijn Overheid. Dit doen wij alleen als u bij Mijn Overheid heeft aangegeven dat u deze berichten digitaal wilt ontvangen. In dit geval ontvangt u de aanslag niet meer op papier. Na inloggen met uw DigiD kunt u de aanslag bekijken. In Mijn Overheid kunt u aangeven dat u een e-mail wilt ontvangen als er een bericht voor u klaar staat. Dit moet u wel zelf instellen, anders ontvangt u geen e-mail.

WOZ-waarde ook op aanslag huurwoningen

Als u gebruiker bent van een huurwoning wordt vanaf 2016 de WOZ-waarde ook op uw aanslag vermeld. Met ingang van oktober 2015 speelt de WOZ-waarde namelijk een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector (bijvoorbeeld woningbouwvereniging of Wooncompagnie). Voor meer informatie: raadpleeg uw verhuurder of ga naar www.huurcommissie.nl.

Vrijstelling waterverdedigingswerken Wet WOZ

De waarde van uw woning kan in tegenstelling tot de marktontwikkeling lager zijn dan vorig jaar.

Door recente gerechtelijke uitspraken is er de laatste tijd veel aandacht geweest voor de vrijstelling waterverdedigingswerken. Bij de uitvoering van deze vrijstelling wordt geen waarde toegekend aan de grond die gelegen is in de door het waterschap aangewezen kernzone. Kort gezegd komt het er op neer dat bij het taxeren van objecten die gelegen zijn op een waterverdedigingswerk (een dijk) het waterverdedigingswerk zelf buiten de WOZ-waarde moet worden gelaten. De woning en de ondergrond van de woning moeten wel gewoon een waarde krijgen evenals schuren, tuinhuisjes etc.

Om te kunnen beoordelen of uw eigendom in de zogenaamde kernzone ligt, kunt u de legger raadplegen die is opgenomen op de website van het waterschap. Als uw eigendom in de kernzone ligt, kunt u op het taxatieverslag bekijken of er bij de waardering rekening mee is gehouden.

Gezien de ongewenste effecten die de vrijstelling heeft wordt er momenteel door de Vereniging Nederlandse Gemeenten gewerkt aan een wetswijziging per 2021 waarmee de vrijstelling voor particuliere objecten komt te vervallen.

Informeel contact over WOZ-waarde: een beller is sneller

Wij hebben de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond voor het jaar 2018 opnieuw vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij willen, net als u, dat de WOZ-waarde klopt, want wij hebben er namelijk geen enkel belang bij om de waarde te hoog (of te laag) vast te stellen. U kunt hiervoor bellen met de medewerkers van WOZ/Belastingen via telefoonnummer 088 – 321 50 00.

Taxatieverslag

Als u het gevoel heeft dat de WOZ-waarde niet correct is, raden wij u aan om eerst het taxatieverslag te bekijken. U kunt het taxatieverslag downloaden via Mijn HK. Als u de aanslag via de berichtenbox van Mijn Overheid ontvangt, kunt u het taxatieverslag daar ook inzien. Op het taxatieverslag kunt u ook zien of de bij ons bekende gegevens van uw object(en) juist zijn. Als u van mening bent dat een aanslag en/of de WOZ-waarde onjuist is, kunt u ons bellen. Dit informele contact is mogelijk tot vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

Formeel bezwaar

Komt u er met een van onze medewerkers van WOZ/Belastingen niet uit, dan kunt u alsnog formeel (binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet) bezwaar maken. Ook formeel bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Een bezwaar moet schriftelijk worden ingediend. Bezwaar per e-mail kan alleen als u uw bezwaar als bijlage meestuurt

Kwijtschelding

Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kwijtschelding met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. U kunt via de website van het hoogheemraadschap kwijtschelding aanvragen. U logt op deze website in met uw DigiD en kunt de verdere instructies op uw scherm volgen. Voor vragen over kwijtschelding neemt u contact op met de medewerkers van Invordering.

Vragen

Heeft u nog vragen? Kijk eerst of u een antwoord krijgt in de lijst van veel gestelde vragen WOZ of bij de veel gestelde vragen belastingen. Ook de tarieven vindt u hier terug. Staat uw vraag er niet bij of heeft u andere vragen of twijfels over uw WOZ-waarde of over één van de gemeentelijke heffingen? Belt u dan met de medewerkers van WOZ/Belastingen. Ook kunt u uw vraag/opmerking melden via het bel-me-terug-formulier. Daarnaast is het mogelijk om uw vraag te stellen via Facebook, Twitter of WhatsApp. Wij helpen u graag!