WIERINGERWERF - Wij zetten ons in voor veilige waterkanten. Verouderde beschoeiingen vervangen wij daarom door nieuwe. Waar dat kan, kiezen wij voor een natuurvriendelijke oever. Het water nabij de Verbindingsweg in Wieringerwerf is een geschikte locatie voor een groene oever. Wij zijn vorige week gestart met de aanleg van deze oever.

Een mooie plek voor planten en dieren
Beschoeiingen zijn de (vaak houten) aftimmeringen tussen het water en naastgelegen grond. Een natuurvriendelijke oever is een oever met een flauw talud wat vanuit het water geleidelijk oploopt. Op deze manier kunnen dieren gemakkelijk in en uit het water komen. Ook ontstaat er door de geleidelijke overgang van nat naar droog een mooie plaats voor planten.

Goed voor de biodiversiteit

In Wieringerwerf wordt ongeveer 190 strekkende meter natuurvriendelijke oever aangelegd. Als de werkzaamheden gereed zijn, wordt de oever ingezaaid met een inheems plantenmengsel speciaal voor natuurvriendelijke oevers. Deze natuurvriendelijke oever en de planten die hier tot stand komen dragen bij aan een fijne en gezonde leefomgeving en zijn onderdeel van onze ambitie om ons in te zetten voor de biodiversiteit.