HOLLANDS KROON - Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen, de werkgroep kunst & cultuur een concreet actieplan te laten uitwerken over kunst & cultuur. Ook wordt voorgesteld om hier een startbudget voor beschikbaar te stellen. Daarnaast wil het college graag aan de slag met het opstellen van een gemeentelijke visie op kunst & cultuur. Hiervoor moet de gemeenteraad opdracht geven.

Werkgroep kunst en cultuur

Op 15 mei 2018 heeft er een beeldvormende raadsvergadering plaatsgevonden waarbij een werkgroep kunst & cultuur haar plannen heeft gepresenteerd. De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de Culturele Stichting Niedorp, Stichting Cultuurschuur Wieringerwerf, Stichting Cultuur binnen de Dijken, Stichting Kunst en Cultuur Anna Paulowna, Gezamenlijke Muziekverenigingen en Wieringer Eilandmuseum Jan Lont.

Kunst & cultuur adviesraad

Tijdens deze bijeenkomst heeft de werkgroep voorgesteld om een kunst & cultuur adviesraad op te richten voor de gemeente Hollands Kroon. Deze bestaat uit 1-2 vertegenwoordigers uit de clusters muziek, podiumkusten, beeldende kunst, cultureel erfgoed (inclusief monumenten), festivals, evenementen en culturele stichtingen.

De adviesraad krijgt de volgende doelstellingen:

Gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente geven over kunst en cultuur in de gemeente Hollands Kroon. Ideeën en suggesties aan te leveren voor het beter zichtbaar maken van kunst en cultuur binnen de gemeente. Verbinding en samenwerking bevorderen tussen de verenigingen op het gebied van kunst & cultuur. Bevorderen van educatie over kunst & cultuur voor scholen en inwoners. Gezamenlijke pr-activiteiten en netwerkbijeenkomsten voor culturele instellingen zodat zij elkaar in de toekomst beter weten te vinden. Afstemming agenda voor activiteiten in Hollands Kroon, zoals bijvoorbeeld concerten, optredens, theatervoorstellingen et cetera. Opzetten van een gezamenlijke informatiewebsite om de bekendheid op het gebied van kunst & cultuur onder inwoners te vergroten.

Uitwerking actieplan

Als de raad positief besluit kan de werkgroep kunst & cultuur haar plannen verder uitwerken. Het organiseren van bijeenkomsten voor alle culturele organisaties in Hollands Kroon maakt hiervan onderdeel uit. Het doel hiervan is om alle culturele instellingen te informeren en te enthousiasmeren om kandidaten voor te stellen voor een nog op te richten adviesraad. De verwachting is dat het actieplan in het 4e kwartaal van dit jaar aan het college en de gemeenteraad wordt voorgelegd. Op het moment dat de adviesraad is gevormd, houdt de werkgroep kunst & cultuur op te bestaan.