NOORD HOLLAND - Koninklijk Horeca Nederland, RECRON, Texels Ondernemersplatform, Stichting Woontij en het ROC Kop van Noord-Holland en de Kopgemeenten (Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon) tekenden op 7 maart een convenant om samen te werken aan een betere aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt (Match 2020).

Hiermee worden meerdere projecten in gang gezet die inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt binnen de vrijetijdssector in de Kopgemeenten.

Situatie

De regio ziet zich geconfronteerd met onvervulbare vacatures enerzijds en mensen die moeite hebben met het vinden en behouden van een baan anderzijds. Veel knelpunten spelen landelijk, maar binnen de regio zijn er tal van kansen die in de Kop van Noord-Holland opgepakt kunnen worden om de gevolgen van een veranderende arbeidsmarkt optimaal op te vangen. De ambities van de Kop van Noord-Holland zijn groot, het aantal bezoekers stijgt, net als de eisen van de gast.

Huisvesting, werving, opleiding

Na een inventarisatie van de situatie op de arbeidsmarkt in de vrijetijdssector is besloten binnen drie thema’s aan de slag te gaan: het chronisch tekort aan koks, de problemen rond huisvesting van (seizoens-) personeel, de schoonmaak en de werving van seizoenspersoneel. Binnen elk thema pakken ondernemers, onderwijs en overheid gezamenlijk projecten op. De nadruk ligt daarbij op de arbeidskrachten die we het hardst nodig hebben: krachten op mbo-niveau.

Samenwerking andere sectoren

Ook wordt samengewerkt met andere sectoren waar de krapte eveneens is toegeslagen. Met de zorg sector wordt niet alleen gekeken welke technieken het werk eenvoudiger kunnen maken, maar ook op welke manier zorg en verblijf elkaar kunnen versterken. Ook zijn er projecten op gemeentelijk niveau geïnitieerd en opgepakt zoals op Texel, waar een leer-werktraject voor kok start dat een betaalde leerwerkplek en tijdelijke woonruimte voor leerlingen biedt.

Achtergrond

De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland en gericht op het samen ontwikkelen van een toekomstbestendige regio. Dit gebeurt door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.