HOLLANDS KROON - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwacht dat de subsidie voor het toepassen van energiebesparende maatregelen binnen enkele weken op is. Woningeigenaren kunnen nog wel een aanvraag indienen. Als het subsidiebudget voor eigenaar-bewoners helemaal is aangevraagd, sluit de subsidieregeling. Vanaf dat moment kunnen er geen aanvragen meer via RVO worden ingediend. Subsidieverlener RVO laat iets meer aanvragen toe dan er aan budget is, omdat bij de beoordeling nog subsidieaanvragen zullen afvallen.

Meer informatie

Lees het hele bericht op de website van Duurzaam Bouwloket.