NEDERLAND - Aankomende week, van 20 tot en met 24 maart 2017, is het weer Week van de Lentekriebels op veel basisscholen in Nederland. Met dit jaar het recordaantal van 481 deelnemende scholen. In deze projectweek leren kinderen onder meer over hun lichaam, over relaties, omgaan met social media en weerbaarheid. Het thema is dit jaar: ‘Respect’.

Waarom het thema Respect?

Respect voor elkaar wil zeggen dat je iedereen in zijn of haar waarde laat, ongeacht opvattingen en keuzes.  Zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. En dat je rekening houdt met de gevoelens en grenzen van een ander. Zelfbeeld, respectvolle omgang met elkaar en de bewustwording van eigen en andermans grenzen zijn onderdeel van relationele en seksuele vorming. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Zeker in de huidige tijdgeest, waarin denkbeelden, waarden en normen steeds meer botsen en we via (social) media ideaalplaatjes zien. ‘Respect voor verschillen’ is daarom het gekozen thema voor deze Week van de Lentekriebels: www.weekvandelentekriebels.nl/respect.

Over de Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels wordt georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de GGD'en, en is bedoeld als een stimulans of een vaste week in het jaar om lessen te geven over relaties en seksualiteit. Scholen, ook basisscholen, zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven. Scholen die meedoen aan de Week van de Lentekriebels gebruiken in principe de digitale lesmethode Kriebels in je buik, een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Op www.kriebelsinjebuik.nl  zijn voorbeeldlessen te zien. De GGD’en geven ondersteuning door het geven van trainingen aan leerkrachten, gastlessen of het organiseren van een ouderavond.