DEN OEVER - Afgelopen maart startte het wijkteam van Hollands Kroon met de groepstraining Body en Brain combat. Een groepstraining speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar die fysiek uitgedaagd worden en zodoende hun eigen kracht en valkuilen leren erkennen en herkennen. Samen met De Hoofdtrainer is deze training als pilot opgezet. Met succes, want de pilot krijgt op 14 mei een vervolg.

Jongeren met een laag zelfbeeld, faalangst of depressieve klachten kunnen terecht bij de Body and Brain combat training. Maar ook jongeren die hun agressie moeilijk kunnen reguleren of vastlopen op school. “Wij geven aan verschillende doelgroepen groepstrainingen. Dit blijkt een effectieve aanpak te zijn. Jongeren leren van elkaar en zien dat ze niet de enige zijn met bepaalde worstelingen. Ook al is ieder probleem anders. Aanvankelijk wisten we niet hoe we de doelgroep van 12 tot 18 jaar het beste konden begeleiden. Daarom hebben we de hulp ingeschakeld van onze partner De Hoofdtrainer. Al brainstormend bundelden we onze krachten. We kwamen tot het idee om een fysieke training te combineren met sociale en psychische aspecten. Dit in de wetenschap dat voor een gedragsverandering vaak letterlijk beweging nodig is”, vertelt Gonda Landman van het wijkteam.

Pilot
De pilot is in maart begonnen en acht weken lang is een groep jongeren twee keer per week naar het Robbenoordbos in Den Oever gegaan. Onder begeleiding van een voormalig marinier, die werkt bij De Hoofdtrainer, werkten de jongeren door middel van een stevige fysieke training aan het erkennen van hun eigen kracht én aan het herkennen van hun eigen valkuilen. Zo moesten ze bijvoorbeeld samen een boomstam tillen en deze omhoog en naar beneden liften. Hierbij moesten ze goed op elkaar letten, want als één de boom loslaat, ontstaat er een probleem. Dit leverde soms wat onderlinge irritaties op. Op dit soort situaties speelde Gonda meteen in en ging in gesprek. “Want waarom irriteer je je bijvoorbeeld aan één van je groepsgenoten? En waarom haak je af bij bepaalde oefeningen? Of als het wel goed gaat: waarom lukt het je hier wel om door te zetten en op school niet? En waar liggen je kwaliteiten tijdens de training of binnen de groep? Vanuit dit groepsproces werkten we samen met de jongeren aan hun intrinsieke motivatie”, legt Gonda uit.

Resultaten
Gonda geeft aan de resultaten van de groepstraining positief te zien: “Ondanks de fysieke inspanning, was de motivatie er onder de jongeren om elke keer te komen. Het traject was grensverleggend, met positieve resultaten. We zien dat de meeste jongeren een vervolgstap maken. Ook kregen we positieve reacties. Zo gaf een moeder aan dat haar kind minder depressief en daardoor vrolijker was geworden.” Dit is dan ook reden om een vervolg te geven aan de pilot en start het wijkteam en De Hoofdtrainer op 14 mei met een nieuwe groep. “Er zijn al voldoende aanmeldingen om weer te starten, maar we hebben ook nog plek voor meer jongeren”, zegt Gonda.

Contact
Wilt u meer informatie over de training? Dan u terecht bij ons klantcontactcentrum via het telefoonnummer 088- 321500, via het contactformulier op www.hollandskroon.nl of kom gerust langs bij een van onze inloopspreekuren:

  • Elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur bij het Arker Boetje, Brugstraat 35 in Middenmeer.
  • Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur bij de Markse, Irisstraat 2 in Hippolytushoef.
  • Elke donderdag van 9.30 tot 12.00 uur bij de Prins Maurits, Dorpsstraat 79 in Nieuwe Niedorp.