GEMEENTE HOLLANDS KROON - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Om dat te meten hebben 500 willekeurig gekozen inwoners een uitnodiging per post ontvangen om een vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, risicobeleving en het optreden van gemeente, brandweer en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd.

Vult u de vragenlijst in?

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Dus heeft u een uitnodiging gehad om de vragenlijst in te vullen en heeft u deze nog niet ingevuld, dan willen we u vragen dit alsnog te doen.

Meer informatie

De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om het beleid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid af te stemmen op de wensen en ervaringen van onze inwoners. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. De resultaten worden in maart 2018 verwacht. Meer informatie vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl.