JULIANADORP - Wegens succes wordt het bibliotheekspreekuur 'Eerste hulp bij werkstuk, spreekbeurt en boekbespreking' uitgebreid naar de bibliotheek van Julianadorp. Op dit moment draait het spreekuur al iedere woensdagmiddag in School 7. Kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs kunnen daar tussen 14.00 en 16.30 uur terecht met vragen. Vanaf 28 februari kan dat ook op dinsdagmiddag tussen 14.30 en 17.00 uur in de bibliotheek van Julianadorp.

Het valt voor veel kinderen niet mee om een werkstuk te maken of een spreekbeurt of boekbespreking voor te bereiden. Ze kunnen natuurlijk raad vragen op school of aan hun ouders, maar ook de bieb kan leerlingen ondersteunen. Op het spreekuur helpt een deskundige bibliotheekmedewerker de kinderen bij het zoeken naar informatie en het voorbereiden van de schoolopdracht. In de bibliotheek zijn laptops beschikbaar waarop de kinderen kunnen werken met Internet, Word en PowerPoint.

‘Eerste hulp’ is gratis, alleen eventuele printkosten worden berekend. Kinderen moeten wel hun lidmaatschapspas van de bibliotheek meenemen en natuurlijk de opdracht die ze van school hebben gekregen. In de schoolvakanties is er geen spreekuur.

Voor meer informatie en adresgegevens zie www.kopgroepbibliotheken.nl