KOP VAN NOORD-HOLLAND - Ons land hoort bij de wereldspelers in de agri- en foodsector. De Kop van NoordHolland is dan weer één van de grootste spelers in dit land. Belangrijke innovaties rond melkrobots, GPS-systemen in de akkerbouw en energiebesparing worden in Nederland bedacht. De agribusiness is een sector met veel banen en technologische vernieuwingen die valt of staat met voldoende medewerkers en goede aansluiting op agri-onderwijs. Daarom hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden het convenant AgriProjecten Match2020 ondertekend.

De agribedrijven hebben dringend behoefte aan jonge mensen met nieuwe competenties (zoals kennis over ICT en techniek). Evenals aan studenten van het WO, HBO of MBO. En vooral vacatures voor MBO-studenten zijn er volop.

De AgriProjecten van Match2020 (de bestuursopdracht vanuit De Kop Werkt! om de lokale economie te versterken door onderwijs en banen beter op elkaar aan te laten sluiten) omvatten momenteel zeven projecten om meer mensen aan de slag te laten gaan in een opleiding en/of baan in de agrarische sector. GreenPort NHN is betrokken en levert in opdracht van Match2020 de projectleider.

Projecten
Het project Tuinbouwbattle laat kinderen uit groep 8 kennismaken met tuinbouw. ‘GroenStart’ zorgt dat mensen met hulp weer aan het werk kunnen, in het groen. Het MBO Agri Traineeship maakt het makkelijker voor MBO-studenten om een goede start op de arbeidsmarkt te maken: ze kunnen dan afstuderen en een startersfunctie koppelen bij een zelfde werkgever of wellicht een carrousel van werkgevers. Dat is één van de onderwerpen die nu wordt onderzocht.

Innovatie
Interesse in innovatie? Daar vervult het project de Agri Incubator een rol: vanaf 2020 worden twee innovatieve start-ups per jaar ondersteund. Ook wordt onderzocht of er een Agri Drone centrum kan komen: een plek waar ondernemers, overheid en onderwijs samen hun weg gaan vinden in het integreren van drones in de agrarische sector. Ten slotte wordt met de projecten GreenTech NHN en Agri Kenniscases ingezet op stages, masterclasses en bedrijfsbezoeken en onderzoeksvragen voor MBO-studenten bij agrarische bedrijven, zodat er meer bekendheid en interesse ontstaat voor elkaar.

Wethouder Theo Meskers is als bestuurlijk trekker van Match2020, verheugd over de projecten: “Ik ben blij dat ondernemers, onderwijs en overheid gezamenlijk werken aan manieren om professionals voor het werk in onze regio te interesseren. Dat doen we door de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren maar ook door met arbeidsmarktcommunicatie jonge professionals naar de regio te trekken.”

Convenant
Daar draagt het ondertekende convenant aan bij. Het houdt in dat de verschillende partijen (ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen) samen de doelen kennen en daar op inzetten. De partners bespreken projecten, delen ervaringen en doen onderzoek. Zo bereiken we studenten en nieuwe medewerkers die hun droombaan gaan vinden in de agrisector in de Kop van Noord-Holland.