GEMEENTE HOLLANDS KROON - Als er betalingsproblemen zijn, wordt hier vaak geen hulp voor gevraagd. Er ligt een taboe op. Achterstanden kan de beste overkomen. Er zijn veel hulpbronnen en u staat er niet alleen voor. Om deze reden start het wijkteam en ons team financiën een actie om op voorhand inwoners te benaderen die de gemeentelijke belastingen 2017 nog niet hebben voldaan. Het doel hiervan is om inwoners die zich niet melden voor hulp maar wel betalingsachterstanden hebben vroegtijdig te spreken zodat zij gebruik kunnen maken van hulpverlening.

De actie

We gaan inwoners benaderen die de gemeentelijke belasting 2017 niet hebben betaald om zo te onderzoeken of er misschien hulp nodig is. Dit kan hulp zijn in de vorm van het scheppen van orde in een onoverzichtelijke administratie, het onderzoeken van mogelijkheden tot kwijtschelding of, bij grotere problemen, het begeleiden naar een schulddienstverleningstraject. Door vooraf hulp te bieden wordt een invorderingstraject met bijbehorende kosten voorkomen. Van het aantal personen die de gemeentelijke belastingen niet hebben voldaan wordt een steekproef gedaan. Niet iedereen wordt daarom benaderd.

Positieve ervaringen

Vorig jaar is er een vergelijkbare actie opgezet. Het wijkteam heeft toen gesproken met mevrouw Glerum uit Anna Paulowna. In eerste instantie werd mevrouw Glerum heel even overvallen door het telefoontje van het wijkteam. Toch ging ze al snel overstag omdat ze het gevoel kreeg dat er echt naar haar geluisterd werd. Er kwam een gesprek bij haar thuis en samen met de wijkteam consulent hebben ze gekeken naar een passende oplossing. “Als ik geen hulp had geaccepteerd was ik nog verder in de problemen gekomen en was mijn financiële situatie uitzichtloos. Er is nu hulp en dit geeft mij een enorme verlichting", aldus mevrouw Glerum. De tip die ze iedereen zou willen meegeven: “Wees zo open mogelijk, je bent niet de enige, schaam je niet en wees open naar de mensen om je heen. Zij kunnen je ook helpen.”

Activiteiten om betalingsachterstanden te voorkomen

Regelmatig geeft het wijkteam in verschillende plaatsen in de gemeente een training waarin inwoners leren beter uit te komen met hun inkomen en deze wordt goed bezocht. Wilt u meer hierover weten, kijk dan verder op de pagina schuldhulpverlening. Daarnaast werkt het wijkteam aan verschillende andere activiteiten om het ontstaan van schulden te voorkomen. Zo geven wij bijvoorbeeld presentaties aan intermediars die werkzaam zijn in de gemeente Hollands Kroon. Hierdoor weten zij hoe ze inwoners kunnen doorverwijzen. Ook werken we samen met woningcorporaties om samen oplossingen te vinden voor huurders met betalingsachterstanden. We vinden het belangrijk om schulden bij inwoners in een vroeg stadium te signaleren en op tijd hulp aan te bieden.