ANNA PAULOWNA - Op de ijsbaan aan de Dr. Olreelaan 1 in Anna Paulowna zijn asbestplaten aangetroffen. Het materiaal is vooral gevonden in de bossingel van de ijsbaan. Van de platen is een hut gebouwd. Het gaat om een kleine hoeveelheid asbest bevattend plaatmateriaal wat is gebroken (vier platen).

Stand van zaken
De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) heeft na onderzoek geconcludeerd dat het om asbest gaat. Inmiddels hebben wij een gespecialiseerd sloopbedrijf, H. Kuiper sloopwerken, opdracht gegeven om het asbest te verwijderen. Het terrein is afgezet met hekken en het asbest wordt morgen verwijderd.

Gering risico
Het risico op inademing van de asbestvezels is gering. Het asbest bevattend materiaal ligt in de buitenlucht en het gaat hier om een kleine hoeveelheid. Het is wel mogelijk dat er kinderen op het terrein hebben gespeeld.

Denkt u dat uw kind op het terrein heeft gespeeld? En maakt u zich zorgen? U kunt dan contact opnemen met de GGD Hollands Noorden via telefoonnummer: 088-010 0500.