DEN HAAG - Minister Ollongren (BZK) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de vakbonden over een nieuwe CAO bij het rijk. Rijksambtenaren krijgen er de komende anderhalf jaar 7% bij. De eerste 3% gaat al in per 1 juli 2018. Ook hebben de minister en de bonden overeenstemming bereikt over een aantal inhoudelijke onderwerpen, zoals het moment van uitbetalen van vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Ollongren: “Ik ben heel blij dat er een akkoord is. Het is een mooi resultaat, meer dan de gemiddelde loonontwikkeling in de markt. Zo profiteren ook rijksambtenaren mee van de economische groei. Het rijk wil een aantrekkelijke werkgever zijn en goede mensenaantrekken en behouden. Ik ben trots op wat onze mensen doen; van wegenonderhoud tot het innen van belastingen, van terrorismebestrijding tot inspecties in de gezondheidszorg.”

De 7% loonsverhoging gedurende de komende anderhalf jaar is onderhandeld in combinatie met inhoudelijke moderniseringen, zoals roosterinnovatie met meer invloed van werknemers op hun roosters en individuele keuzemogelijkheden wanneer vakantiegeld en eindejaarsuitkering worden uitbetaald. Het vinden van loonruimte was extra ingewikkeld omdat de pensioenpremies dit jaar en komend jaar stijgen. Die stijging moet betaald worden uit de loonruimte en gaat daarmee ten koste van de ruimte voor cao-afspraken.

Per 1 juli gaan de salarissen voor rijksambtenaren met 3% omhoog, per 1 januari krijgt men er eenmalig 450 euro bruto bij, per 1 juli 2019 komt er 2% bij en per 1 januari 2020 weer 2%. In totaal telt dat op tot 7% de komende anderhalf jaar. De CAO gaat in per 1 januari 2018 en loopt tot 1 juli 2020. De loonsverhoging ligt een stuk boven de cao-loonstijgingen in de markt die afgelopen kwartaal gemiddeld 1,7% bedroegen. De CAO geldt voor alle 120.000 rijksambtenaren. De laatste CAO stamt uit 2015. In 2017 is een tijdelijke CAO afgesloten. Het is een onderhandelaarsakkoord; de bonden leggen het resultaat zo snel mogelijk voor aan hun leden.