NEDERLAND - Het rapport: De toekomst van de strafrechtspleging: Ambities voor gezamenlijke versterking is gepresenteerd.

Het rapport De toekomst van de strafrechtspleging: Ambities voor gezamenlijke versterking is in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM), de Politie en de Rechtspraak opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Erik van den Emster, ex-voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Het is voor het eerst dat de drie organisaties uit de strafrechtketen een gezamenlijke visie over verbeteringen in de hele keten formuleren.