BREEZAND - In een schoolgebouw en kinderopvang in Breezand is vandaag een waterleiding gesprongen. Hierdoor staat het hele gebouw onder water. De schade is dermate groot, dat de kinderen zowel vandaag als morgen niet naar school kunnen.

Niemand mag op dit moment nog het gebouw in, aangezien onder meer de elektra en de brandmeldinstallatie worden gecontroleerd. Als alles goed is bevonden, wordt het gebouw weer vrijgegeven.

Breed Zand is een multifunctioneel pand: in het gebouw zijn twee basisscholen (OBS De Zandhorst en RKBS Sint Jan), een peuterspeelzaal ('t Kwetternest) en een buitenschoolse opvang (Hopp in) ondergebracht.

Ouders van de kinderen worden morgenmiddag rond 14.00 uur bijgepraat over de situatie, belooft de schoolleiding. "De schoolbesturen en Kappio doen er samen alles aan om de kinderen weer zo snel mogelijk in het gebouw les en kinderopvang te kunnen bieden", aldus directeur Gert Jan Riemers van basisschool De Zandhorst.